Use of hydraulic model – najnowsza publikacja naszych pracowników

Use of hydraulic model – najnowsza publikacja naszych pracowników

W najnowszym numerze pisma naukowego Ekonomia i Środowisko ukazał się artykuł autorstwa naszych Kolegów – Artura Zajkowskiego, Łukasza Wysockiego i Piotra Tuza, napisany we współpracy z  pracownikami naukowymi Politechniki Białostockiej – dr hab. inż. Izabelą Bartkowską i dr. inż. Wojciechem Kruszyńskim.

Tematem tekstu jest użycie modelu hydraulicznego sieci w redukcji strat rzeczywistych wody i obniżaniu kosztów operacyjnych systemów wodociągowych.

Jednym z możliwych i tanich sposobów redukcji wycieków jest obniżenie średniego ciśnienia w sieci. Dzięki nowym technologiom obliczeniowym, proces doboru urządzenia do redukcji ciśnienia jest dokładny i łatwy do wykonania. W  opracowaniu wykorzystano model hydrauliczny do doboru wymaganych zaworów redukcyjnych ciśnienia i poprawnej lokalizacji, dokładnie i odpowiednio aproksymując wynikową redukcję bezwzględnych strat wody dzięki temu podejściu.

Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne dla małych przedsiębiorstw wodociągowych zaopatrujących w wodę niewielką liczbę odbiorców, które zmagają się z niezwykle napiętym budżetem, co często uniemożliwia przeprowadzenie jakiejkolwiek modernizacji na dużą skalę.

PEŁNA treść artykułu (publikacja w jęz. angielskim) ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

O piśmie

„Ekonomia i Środowisko” jest flagowym polskim kwartalnikiem z zakresu ekonomiki środowiska i zasobów naturalnych istniejącym od 1992 roku, wydawane przez Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, będące w ścisłej współpracy z European Association of  Environmental and Resource Economists (EAERE).

O autorach

Artur Zajkowski – Specjalista ds. modelowania sieci, doktorant na Politechnice Białostockiej
Łukasz Wysocki – Kierownik Działu Modelowania Sieci

Absolwenci Politechniki Białostockiej na kierunku Inżynieria środowiska. Posiadają wieloletnie doświadczenie w modelowaniu hydraulicznym sieci na rzecz przedsiębiorstw wodociągowych w całej Polsce. Specjalizują się  również w monitoringu sieci wod-kan, koncepcjach zarządzania siecią oraz wyznaczaniu stref DMA i PMA. Prowadzą szkolenia z modelowania hydraulicznego sieci dla przedsiębiorstw wodociągowych. Uczestnicy licznych szkoleń z zakresu oprogramowania do modelowania sieci i GIS różnych producentów. Pasjonaci nowoczesnych technologii i innowacji w inżynierii środowiska.

dr inż. Piotr Tuz – Dyrektor ds. Usług

Specjalizuje się w zakresie gospodarki wodnej, metrologii urządzeń pomiarowych, pomiaru przepływu i ciśnienia w instalacjach i sieciach wod – kan. Od 15 lat prowadzi badania na różnego typu urządzeniach metrologicznych w przedsiębiorstwach wodociągowych w całej Polsce. Jest doradcą przedsiębiorstw wodociągowych i zarządców nieruchomości w zakresie ograniczania strat pozornych i rzeczywistych wody. Prelegent konferencji z zakresu bilansowania wody i gospodarki wodomierzowej. Autor licznych publikacji naukowych i opracowań dla przedsiębiorstw wodociągowych. Współpracuje z producentami w zakresie wdrażania innowacji i koncepcji pracy nowych urządzeń oraz badań metrologii urządzeń do opomiarowania mediów.

Powiązane wpisy

Menu