WES Z TYTUŁEM “ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ 2021”

WES Z TYTUŁEM “ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ 2021”

Z dumą zawiadamiamy, że nasza firma zajęła I miejsce w konkursie „Organizacja ucząca się 2021” w kategorii Mikro i Małe Przedsiębiorstwa organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku we współpracy z Politechniką Białostocką.

Od kilku lat celem konkursu jest promowanie pracodawców z województwa podlaskiego, którzy inwestują w rozwój kompetencji pracowników, są zorientowani na zarządzanie wiedzą i wyróżniają się m.in. elastyczną strukturą organizacyjną, strategią personalną, kulturą organizacyjną stymulującą zachowania prorozwojowe, realizują inwestycje służące wzrostowi efektywności swej organizacji, jednocześnie stymulując uczenie się pracowników i partnerów biznesowych.

Nagrodę w imieniu całego zespołu odebrał Prezes Spółki – Adam Chmielewski.

Dlaczego uznajemy WES za organizację uczącą się i przystąpiliśmy do konkursu? Powiemy to prosto:

 • chcemy być coraz lepsi w tym, co robimy – dawać jakość światu, Klientom, Partnerom i sobie nawzajem,
 • uczymy się przez cały czas – działamy w branży nowoczesnych technologii, tu stały rozwój jest konieczny,
 • uczymy się na różne sposoby – najwięcej w trakcie pracy, podczas realizacji nowych projektów i nowych wyzwań, a także podczas szkoleń, warsztatów, kursów, studiów podyplomowych, doktoranckich, egzaminów,
 • uczymy się od siebie nawzajem – dzielimy się wiedzą, wspieramy doświadczeniem i radą,
 • uczymy naszych Klientów i Partnerów – udzielamy doradztwa na każdym etapie współpracy, organizujemy telekonferencje, webinaria, publikujemy artykuły,
 • słuchamy swoich potrzeb i pomysłów na rozwój – sprawdzamy jak pasują do celów firmy, czy, jak i kiedy są możliwe do zrealizowania,
 • pomagamy znaleźć właściwe formy rozwoju – dopasowane do preferencji, możliwości i celów członków zespołu,
 • pomagamy pogodzić rozwój zawodowy z życiem prywatnym – poprzez elastyczne godziny pracy, dodatkowe dni wolne na naukę i egzaminy,
 • stale szukamy dodatkowych źródeł finansowania celów rozwojowych (korzystamy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wsparcia Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy, projektów PARP dofinansowanych ze środków UE, bezpłatnych webinariów branżowych),
 • zbieramy wartościową wiedzę – artykuły, prezentacje, nagrania  w naszej bazie wiedzy,
 • szybko reagujemy na zmiany – mamy zmienne środowisko pracy i branże, zmiany są dla nas czymś stałym,
 • porządkujemy i usprawniamy nasze procesy i projekty – pozbywamy się tego co nie działa, szukamy nowych, sprawniejszych rozwiązań,
 • szukamy i testujemy nowe rozwiązania, narzędzia, aplikacje, programy, które mogą ułatwić nam pracę,
 • słuchamy siebie – zarówno w chwilach sukcesów jak i trudności mamy przed kim się wygadać i do kogo zwrócić,
 • sprawdzamy nasz “puls” – uczymy się wglądu w naszą satysfakcję z pracy i zaangażowanie i reagowania na informację zwrotną,
 • wyciągamy wnioski z naszych doświadczeń, szczególnie z tych trudnych,
 • widzimy jak wiele nauki i pracy nad rozwojem jeszcze przed nami – i nie zrażamy się tym,
 • realizując swoje cele rozwojowe, realizujemy cele biznesowe WES.

To oczywistości, które są po prostu codziennością wielu firm. Firm, które tak jak my są organizacjami uczącymi się. Nagroda dała nam kolejne potwierdzenie, że to, co robimy i wymieniliśmy powyżej jest warte zachodu, dobre i potrzebne.

Powiązane wpisy

Menu