Urządzenie do przetwarzania i wyświetlania danych procesowych

  • dedykowane do szybkiego tworzenia małych i średnich projektów
  • idealne do sterowania procesami w obszarze HVAC – ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją
  • zbieranie danych z urządzeń i wyświetlanie ich jak w systemie SCADA w zwykłej przeglądarce internetowej

Oprogramowanie SCADA

  • pakiet oprogramowania z grupy SCADA (ang. Supervisory, Control And Data Aquisition)
  • kontrola oraz sterowanie dowolnymi procesami technologicznymi, zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizacja, sterowanie procesami, alarmowanie, archiwizacja danych oraz raportowanie
  • dedykowany do branży wod-kan
Menu