ACE SL7000

Licznik przemysłowy i bilansujący

  • szeroki zakres zastosowań od dużych instalacji handlowych do pomiarów w podstacjach
  • realizuje czterokwadrantowy pomiar energii i mocy
Karta katalogowa

ACE 6000

Czterokwadrantowy licznik energii do zastosowań w przemyśle i handlu

  • wielofazowy, w pełni programowalny licznik statyczny nowej generacji
  • do prowadzenia rozliczeń z klientami oraz administrowania energią w rożnego rodzaju obiektach
Karta katalogowa

ACE Sparklet

Modem komunikacyjny dedykowany do dużych i średnich aplikacji przemysłowych i komercyjnych

  • może być montowany pod pokrywą licznika
  • połączenie elektryczne z licznikiem realizowane jest za pomocą jednego kabla wyposażonego we wtyczki RJ45. Kabel ten jest używany zarówno do przesyłania danych jak i do zasilania urządzenia
Karta katalogowa
Menu