ACE SL7000

Licznik przemysłowy i bilansujący

  • szeroki zakres zastosowań od dużych instalacji handlowych do pomiarów w podstacjach
  • realizuje czterokwadrantowy pomiar energii i mocy
Karta katalogowa

ACE 6000

Czterokwadrantowy licznik energii do zastosowań w przemyśle i handlu

  • wielofazowy, w pełni programowalny licznik statyczny nowej generacji
  • do prowadzenia rozliczeń z klientami oraz administrowania energią w rożnego rodzaju obiektach
Karta katalogowa
Menu