ACE SL7000

Licznik przemysłowy i bilansujący

 • szeroki zakres zastosowań od dużych instalacji handlowych do pomiarów w podstacjach
 • realizuje czterokwadrantowy pomiar energii i mocy
Karta katalogowa

ACE 6000

Czterokwadrantowy licznik energii do zastosowań w przemyśle i handlu

 • wielofazowy, w pełni programowalny licznik statyczny nowej generacji
 • do prowadzenia rozliczeń z klientami oraz administrowania energią w rożnego rodzaju obiektach
Karta katalogowa

ACE Sparklet

Modem komunikacyjny dedykowany do dużych i średnich aplikacji przemysłowych i komercyjnych

 • może być montowany pod pokrywą licznika
 • połączenie elektryczne z licznikiem realizowane jest za pomocą jednego kabla wyposażonego we wtyczki RJ45. Kabel ten jest używany zarówno do przesyłania danych jak i do zasilania urządzenia
Karta katalogowa

Dynasonics IS-4000

Ultradźwiękowy przepływomierz do kanałów otwartych, częściowo wypełnionych i zbiorników

 • prędkość: ± 5.0 m/s
 • minimalne napełnienie: 3 mm
 • odcinki proste: 0D jeśli pomiar ze zwężką
 • zasilany sieciowo
 • IP 67
 • zastosowanie: pomiar objętości w zbiornikach wody, oleju, cieczy technicznych, napojów oraz innych cieczy

Proline Promag W 400

Przepływomierz elektromagnetyczny

 • prędkość: ± 2 mm/s
 • odcinki proste: bez konieczności stosowania
 • zasilany sieciowo
 • IP 68
 • zastosowanie: pomiar wody pitnej, wód użytkowych, ścieków przemysłowych i komunalnych
 • dostępny w wersji kompaktowej i zdalnej
 • funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania oraz wykrywanie osadu – Heartbeat Technology

QPLT-1000

Przepływomierz elektromagnetyczny do częściowo wypełnionych rurociągów

 • prędkość: 0.1~15 m/s
 • minimalne napełnienie rurociągu: 10%
 • odcinki proste: 10 średnic przed
 • zasilany bateryjnie, prądowo, energią PV
 • przetwornik IP 65, czujnik IP 65, IP 68
 • pomiar przepływu z dodatkowym bezkontaktowym pomiarem poziomu
 • możliwość przygotowania wersji szytej na miarę potrzeb klienta – np. wyboru materiału wykładziny w zależności od jakości mierzonych ścieków

Q-Eye Radar

Stacjonarny przepływomierz bezkontaktowy

 • prędkość pomiaru: ± 5.0 m/s
 • minimalne napełnienie: 4 cm
 • odcinki proste: 10 średnic przed
 • zasilany sieciowo
 • IP 66 – przetwornik
 • zastosowanie: pomiar w kanałach otwartych lub częściowo wypełnionych rurociągach, w trudnych warunkach i przy silnie zanieczyszczonej wodzie

 

Dynasonics IS-6000

Bezkontaktowy przepływomierz do kanałów otwartych – wersja radarowa i dopplerowska

 • prędkość: ± 5.0 m/s
 • minimalne napełnienie: 4 cm
 • odcinki proste: 10 średnic przed
 • zasilany sieciowo
 • IP 66 – przetwornik, IP 68 – czujnik Dopplera
 • zastosowanie: pomiar ścieków napływających, wewnątrzzakładowych, wypływających, zrzut ścieków przemysłowych, przepływów w kanałach otwartych

Q-Eye Radar wersja przenośna

Przepływomierz bezkontaktowy

 • prędkość pomiaru: ± 0.05 m/s do ± 15m/s
 • minimalne napełnienie: 3 mm
 • odcinki proste: 10 średnic przed
 • zasilany bateryjnie
 • IP 67
 • zastosowanie: pomiar w kanałach otwartych lub częściowo wypełnionych rurociągach, w trudnych warunkach i przy silnie zanieczyszczonej wodzie
 • tymczasowy pomiar przepływu w oczyszczalniach ścieków, systemach zbierania ścieków, monitoringu spływu wód opadowych, odwodnieniu miejskim

 

Kanalis

Stacjonarny ultradźwiękowy przepływomierz powierzchniowy do kanałów otwartych

 • prędkość pomiaru: min 1.5 mm/s
 • odcinki proste: 10 średnic przed
 • zasilany sieciowo i bateryjnie
 • IP 65
 • Zastosowanie: pomiar w kanałach otwartych lub zamkniętych o szerokości 1-20 m, w stacjonarnych nierównomiernych warunkach przepływu (np. śluzy, wrota i jazy), na rzekach, kanałach żeglugi, kanałach irygacyjnych, zrzutach ścieków przemysłowych, oczyszczalniach ścieków, elektrowniach wodnych
Menu