WES Sp. z o. o.  wzięła udział w projekcie pn. “System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO) realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
W ramach projektu zrealizowane zostały szkolenia i doradztwo z zakresu tworzenia strategii  przedsiębiorstwa, budowy marki, marki pracodawcy i marketingu internetowego oraz sprzedaży i budowania relacji z klientem.

WES Sp. z o. o.  wzięła udział w projekcie “Akademia Transformacji Cyfrowej MMŚP” realizowanym na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
W ramach projektu realizowane zostały szkolenia i doradztwo z zakresu zarządzania procesami poprzez rozwiązania cyfrowe oraz zarządzania zintegrowanymi danymi na potrzeby zarządzania procesami. 

WES Sp. z o. o.  wzięła udział w projekcie “Podmiotowy System finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu realizowane zostały szkolenia z zakresu zarządzania zespołem oraz zarządzania projektami.

 

WES Sp. z o. o.  wzięła udział w projekcie “Podmiotowy System finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu pracownicy WES uzyskali uprawnienia elektryczne dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń elektroenergetycznych – G1 oraz w zakresie substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych zawartych w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Menu