Blog

Use of hydraulic model – najnowsza publikacja naszych pracowników

W najnowszym numerze pisma naukowego Ekonomia i Środowisko ukazał się artykuł autorstwa naszych Kolegów – Artura Zajkowskiego, Łukasza Wysockiego i Piotra Tuza, napisany we współpracy z  pracownikami naukowymi Politechniki Białostockiej – dr hab. inż. Izabelą Bartkowską i dr. inż. Wojciechem Kruszyńskim. Tematem tekstu jest użycie modelu hydraulicznego sieci w redukcji…

HYBRYDOWA EWOLUCJA od odczytu mobilnego do stacjonarnego

Od chwili gdy zetknęliśmy się  z epidemią Covid, coraz popularniejsze  w branży wod-kan stają się kwestie stacjonarnego odczytu wodomierzy. Jest to temat nośny, modny i potrzebny. Jednak jest to również temat trudny. Naszym celem jest więc ułatwienie zrozumienia go oraz różnic pomiędzy mobilnym a stacjonarnym odczytem i korzyści z zastosowania…

TRUDNOŚCI – BUDOWA oraz ROLA INWESTORA

Z CYKLU: JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED TRUDNOŚCIAMI W REALIZACJI INWESTYCJI OZE W PRZEDSIĘBIORSTWACH WODOCIĄGOWYCH. Przy obowiązkowym wyłanianiu wykonawcy zgodnie z PZP podstawowym problemem jest konieczność wykorzystania w umowie wynagrodzenia ryczałtowego. Każdorazowo skłaniać to będzie wykonawcę do maksymalnej redukcji kosztów (więcej…)

TRUDNOŚCI – KOSZTY

Z CYKLU: JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED TRUDNOŚCIAMI W REALIZACJI INWESTYCJI OZE W PRZEDSIĘBIORSTWACH WODOCIĄGOWYCH. Podstawową trudnością związaną z uzyskaniem dofinansowania oraz przeprowadzeniem procedury przetargowej jest określenie przedmiotu zamówienia oraz parametrów jakościowych głównych elementów elektrowni fotowoltaicznej. (więcej…)

TRUDNOŚCI – PROJEKTOWANIE

Z CYKLU: JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED TRUDNOŚCIAMI W REALIZACJI INWESTYCJI OZE W PRZEDSIĘBIORSTWACH WODOCIĄGOWYCH. Pierwszym z problemów pojawiających się na etapie projektowania są kwestie związane z oczekiwanym przez inwestora terminem budowy elektrowni oraz określeniem sposobu jej przyłączenia do sieci. Określenie oczekiwanego terminu zaprojektowania elektrowni (tzn. uzyskania co najmniej prawomocnego pozwolenia…

Trudności – prace przygotowawcze

z cyklu: JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED TRUDNOŚCIAMI W REALIZACJI INWESTYCJI OZE W PRZEDSIĘBIORSTWACH WODOCIĄGOWYCH. Na etapie przygotowania inwestycji pierwszym z problemów jest wybór lokalizacji do montażu elektrowni fotowoltaicznej. Założyć można, że oczekiwana wielkość elektrowni fotowoltaicznej wynosić będzie od ok. 500 do 1000 kW mocy zainstalowanej, co wymaga ok. 1–2 ha…

ETAPY PROJEKTOWANIA I BUDOWY ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ

Z CYKLU: JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED TRUDNOŚCIAMI W REALIZACJI INWESTYCJI OZE W PRZEDSIĘBIORSTWACH WODOCIĄGOWYCH. Aby scharakteryzować trudności, jakie pojawiają się na poszczególnych etapach inwestycji w OZE, warto najpierw przedstawić proces projektowo-wykonawczy wraz z przewidywanym czasem realizacji poszczególnych etapów. (więcej…)

Wybór źródła oze dla branży wod-kan

Z CYKLU: Jak uchronić się przed trudnościami w realizacji inwestycji OZE w przedsiębiorstwach wodociągowych. Energia odnawialnych źródeł (OZE) jest nie tylko alternatywą dla źródeł tradycyjnych, ale też remedium na rosnące ceny i koszty wynikające z zapotrzebowania na energię elektryczną w przedsiębiorstwach wodociągowych. W tym kilkuczęściowym artykule pokazujemy, jak wykorzystywać w…

PVDC – nowy sposób na dogrzanie ciepłej wody użytkowej cz.II

Innowacyjne zastosowanie fotowoltaiki. Czy możliwe jest połączenie zalet kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych i jednocześnie pozbycie się wad obu technologii? Reasumując, chcemy grzać wodę wykorzystując energię słoneczną nie mając problemów z przegrzewającą się instalacją i nie interesuje nas sprzedaż energii elektrycznej do sieci. Czy to w ogóle możliwe? (więcej…)

PVDC – nowy sposób na dogrzanie ciepłej wody użytkowej cz.I

Panele fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne? Przeciętny człowiek styka się najczęściej z dwiema technologiami wykorzystującymi energię słoneczną. Kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne bardzo często są mylone, choć zasada ich działania jest zupełnie inna. Łączy je zaś to, że służą do przechwytywania energii słonecznej i przetwarzania jej na użyteczną dla nas postać.…
Menu