Dane rejestrowe

WES Sp. z o.o.
NIP 966-213-51-81
REGON 384950014
KRS 0000830884
Kapitał zakładowy 50 000 zł
Jerzy rogowski
dyrektor ds.  wdrożeń
Łukasz wysocki
KIEROWNIK DZIAŁU MODELOWANIA SIECI
tomasz grad
regionalny kierownik sprzedaży
¦ region południe
artur zajkowski
specjalista ds. modelowania sieci
Krzysztof Sawicki
kierownik działu wdrożeń i serwisu
Menu