QPLT-1000

Przepływomierz elektromagnetyczny do częściowo wypełnionych rurociągów

 • prędkość: 0.1~15 m/s
 • minimalne napełnienie rurociągu: 10%
 • odcinki proste: 10 średnic przed
 • zasilany bateryjnie, prądowo, energią PV
 • przetwornik IP 65, czujnik IP 65, IP 68
 • pomiar przepływu z dodatkowym bezkontaktowym pomiarem poziomu
 • możliwość przygotowania wersji szytej na miarę potrzeb klienta – np. wyboru materiału wykładziny w zależności od jakości mierzonych ścieków

Proline Promag W 400

Przepływomierz elektromagnetyczny

 • prędkość: ± 2 mm/s
 • odcinki proste: bez konieczności stosowania
 • zasilany sieciowo
 • IP 68
 • zastosowanie: pomiar wody pitnej, wód użytkowych, ścieków przemysłowych i komunalnych
 • dostępny w wersji kompaktowej i zdalnej
 • funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania oraz wykrywanie osadu – Heartbeat Technology

Proline Promag W 800

 • prędkość pomiaru: ± 2 mm/s
 • odcinki proste: bez konieczności stosowania
 • zasilany sieciowo
 • IP 68
 • zastosowanie: pomiar wody pitnej, wód użytkowych, ścieków przemysłowych i komunalnych
 • dostępny w wersji kompaktowej i zdalnej
 • funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania oraz wykrywanie osadu – Heartbeat Technology

Aquamaster 4

Przepływomierz elektromagnetyczny

 • prędkość pomiaru:
  – zasilanie sieciowe ±1 mm/s,  ±0,5 mm/s
  – zasilanie bateryjne ±2 mm/s, ±1 mm/s
 • odcinki proste przed i za czujnikiem:
  – czujnik przewężony DN40 do DN600 wymaga długości 0 średnic przed i za
  – czujnik oktagonalny DN40 do DN200 wymaga długości 5 średnic przed i 0 średnic za
  – czujnik o pełnym prześwicie DN250 do DN2400 wymaga długości 5 średnic przed i 2 średnice za
 • zasilany bateryjnie, opcjonalnie sieciowo
 • IP 68
 • zastosowanie: pomiar w przepompowniach ścieków, kanałach w pełni napełnionych

Watermaster

Przepływomierz elektromagnetyczny

 • prędkość pomiaru odcięcia ±5 mm/s
 • odcinki proste przed i za czujnikiem:
  – proste odcinki rur dolotowych o długości 3 × DN oraz proste odcinki rur wylotowych 2 × DN
  – jeśli to możliwe 5 × DN dla prostych odcinków rur dolotowych oraz 2 × DN dla prostych odcinków rur wylotowych
 • zasilany sieciowo
 • czujnik IP 68, przetwornik IP 67
 • zastosowanie: pomiar przepływu wody i ścieków, w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych i przemyśle ciężkim

LST 200

Ultradźwiękowy przetwornik poziomu

 • zastosowanie: zalewy i osadniki, magazynowanie chemikaliów, kanały otwarte, studnie, przepompownie, baseny procesowe, w tym napowietrzanie, kontakt z chlorem, zbiorniki odpieniacza, zagęszczacze sedymentacyjne i flotacyjne
 • kompaktowy przetwornik z wyświetlaniem przebiegu echa w czasie rzeczywistym i komunikatami diagnostycznymi
 • IP66 / IP68
 • zakres pomiarowy do 8 m

Dynasonics IS-4000

Ultradźwiękowy przepływomierz do kanałów otwartych, częściowo wypełnionych i zbiorników

 • prędkość: ± 5.0 m/s
 • minimalne napełnienie: 3 mm
 • odcinki proste: 0D jeśli pomiar ze zwężką
 • zasilany sieciowo
 • IP 67
 • zastosowanie: pomiar objętości w zbiornikach wody, oleju, cieczy technicznych, napojów oraz innych cieczy

Dynasonics IS-6000

Bezkontaktowy przepływomierz do kanałów otwartych – wersja radarowa i dopplerowska

 • prędkość: ± 5.0 m/s
 • minimalne napełnienie: 4 cm
 • odcinki proste: 10 średnic przed
 • zasilany sieciowo
 • IP 66 – przetwornik, IP 68 – czujnik Dopplera
 • zastosowanie: pomiar ścieków napływających, wewnątrzzakładowych, wypływających, zrzut ścieków przemysłowych, przepływów w kanałach otwartych

tfx-5000

 • prędkość pomiaru: do 6m/s (małe rurociągi), do 12 m/s (średnie i duże rurociągi)
 • odcinki proste:
 • zasilany sieciowo i bateryjnie
 • IP 67
 • bezinwazyjny, bezkontaktowy pomiar
 • zastosowanie: pomiar w objętościowym pomiarze przepływu oraz zużycia energii ciepła/ chłodu w cieczach czystych lub z małą zawartością cząstek stałych lub gazu takich jak wody powierzchniowe lub surowe ścieki

ModMag m 1000/2000

Przepływomierz elektromagnetyczny

 • prędkość pomiaru: 0,03 – 12 m/s
 • odcinki proste: nie wymagane
 • zasilany sieciowo
 • IP 67
 • wersja rozdzielna i kompaktowa
 • zastosowanie: pomiar przepływu wody i ścieków, w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych i przemyśle ciężkim

Modmag m 5000

Przepływomierz elektromagnetyczny

 • prędkość pomiaru: 0,03 – 10 m/s
 • odcinki proste: nie wymagane
 • zasilany bateryjnie
 • IP 67/68
 • wersja rozdzielna i kompaktowa
 • nie posiada części ruchomych, może dokonywać pomiaru wody z zawartością piasku lub żwiru
 • zastosowanie: pomiar w przepompowniach ścieków, kanałach w pełni napełnionych

FloPro XCi

Przepływomierz z opatentowanym ultradźwiękowym czujnikiem dopplerowskim w technologii MASP

 • prędkość pomiaru: ±0.025 to ± 8.0 m/s
 • minimalne napełnienie: 40mm
 • zasilany sieciowo, bateryjnie, energią PV
 • IP 66
 • zastosowanie: w rurociągach całkowicie i częściowo wypełnionych, kanałach otwartych, w przekrojach regularnych i nieregularnych
 • łatwa integracja z systemami SCADA i telemetrycznymi
 • możliwość przygotowania wersji szytej na miarę potrzeb klienta

SQR

Bezkontaktowy przepływomierz radarowy

 • prędkość pomiaru: 0.08 do 15 m/s
 • minimalne napełnienie: 5 cm
 • odcinki proste: 5-10 szerokości kanału
 • zasilany sieciowo, bateryjnie, energią PV
 • IP 68
 • zastosowanie: pomiar w oczyszczalniach ścieków, kanałach ściekowych i przemysłowych kanałach wodnych

RQ-30

RQ-30
Bezkontaktowa sonda radarowa dla otwartych kanałów ściekowych

 • prędkość pomiaru: 0.08 do 15 m/s
 • minimalne napełnienie: 5 cm
 • odcinki proste: 5-10 szerokości kanału
 • zasilany sieciowo
 • IP 67
 • zastosowanie: pomiar na rzekach, strumieniach, kanały otwartych i kanałach wymagających ciągłego monitoringu, kanałach ściekowych i technicznych – technologia odporna na zanieczyszczenia i osady

VEGA PULS C 21

Przewodowy czujnik radarowy do ciągłego pomiaru poziomu

 • zastosowanie: procesy uzdatniania wody, stacje pomp, przelewy burzowe, monitoringu wód powierzchniowych, pomiar poziomu w małych silosach na materiały sypkie oraz w zbiornikach otwartych
 • pomiar poprzez wysyłany przez antenę ciągły sygnał radarowy, który odbija się od powierzchni mierzonego materiału i jest odbierany przez antenę jako echo
 • IP66/IP68
 • zakres pomiarowy do 15 m

Q-Eye Radar

Stacjonarny przepływomierz bezkontaktowy

 • prędkość pomiaru: ± 5.0 m/s
 • minimalne napełnienie: 4 cm
 • odcinki proste: 10 średnic przed
 • zasilany sieciowo
 • IP 66 – przetwornik
 • zastosowanie: pomiar w kanałach otwartych lub częściowo wypełnionych rurociągach, w trudnych warunkach i przy silnie zanieczyszczonej wodzie

 

Q-Eye Radar wersja przenośna

Przepływomierz bezkontaktowy

 • prędkość pomiaru: ± 0.05 m/s do ± 15m/s
 • minimalne napełnienie: 3 mm
 • odcinki proste: 10 średnic przed
 • zasilany bateryjnie
 • IP 67
 • zastosowanie: pomiar w kanałach otwartych lub częściowo wypełnionych rurociągach, w trudnych warunkach i przy silnie zanieczyszczonej wodzie
 • tymczasowy pomiar przepływu w oczyszczalniach ścieków, systemach zbierania ścieków, monitoringu spływu wód opadowych, odwodnieniu miejskim

 

Kanalis

Stacjonarny ultradźwiękowy przepływomierz powierzchniowy do kanałów otwartych

 • prędkość pomiaru: min 1.5 mm/s
 • odcinki proste: 10 średnic przed
 • zasilany sieciowo i bateryjnie
 • IP 65
 • Zastosowanie: pomiar w kanałach otwartych lub zamkniętych o szerokości 1-20 m, w stacjonarnych nierównomiernych warunkach przepływu (np. śluzy, wrota i jazy), na rzekach, kanałach żeglugi, kanałach irygacyjnych, zrzutach ścieków przemysłowych, oczyszczalniach ścieków, elektrowniach wodnych

SG-25 / SG-16

SG – 25 i SG-16

Hydrostatyczne sondy głębokości

 • zastosowanie: pomiar poziomu cieczy w zbiornikach, studniach głębinowych lub piezometrach
 • pomiar poziomu z wykorzystaniem zależności między wysokością słupa cieczy a wywołanym ciśnieniem hydrostatycznym
 • IP 68
 • zakres pomiarowy do 500 m
Menu