Platforma eWebtel

  • aplikacja akwizycji danych pomiarowych działająca zarówno w sieci internetowej oraz wydzielonej sieci prywatnej
  • obsługa rozliczeń, monitorowanie parametrów sieci i ocena doboru urządzeń pomiarowych
  • graficzna prezentacja otrzymanych danych, w postaci funkcjonalnych wykresów, tabel i raportów tekstowo-graficznych
Karta katalogowa

TEMETRA PLATFORMA WEB

  • oprogramowanie służące do zoptymalizowania procesu odczytu wodomierzy
  • jeden ekran do wizualizacji danych
  • wykrywanie ponadnormatywnego zużycia, wykrywanie niedziałających wodomierzy, wykrywanie niewłaściwie zainstalowanych wodomierzy, informacja o oszustwach
Karta katalogowa

Temetra Android Reader

  • mobilna aplikacja do zoptymalizowania procesu odczytu wodomierzy kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami mobilnymi z systemem Android
  • gromadzenie i przechowywanie danych (w systemie objeżdżanym i wspomagająco obchodzonym) pochodzących z wodomierzy
Karta katalogowa
Menu