Wentylacja WES & Rotor Vent

Klasa optimum

 • Centrale mieszkaniowe 150/250 m3/h
  • z wymiennikiem przeciwprądowym
  • z wymiennikiem obrotowym
 • Centrale domowe / przemysłowe 300/500/800/1200 i większe m3/h
  • z wymiennikiem przeciwprądowym
  • z wymiennikiem krzyżowym
  • z wymiennikiem obrotowym
 • Automatyka Plum lub AMK
 • Konstrukcja: stojąca, podwieszana lub z króccami bocznymi

Wentylacja Premium

Klasa Premium

 • Wentylacja domowa z gwarancją komfortu
 • Wentylacja  budownictwie wielorodzinnym z gwarancją komfortu
 • Wentylacja w budownictwie biurowym i szkolnym
 • z wymiennikiem krzyżowym 250 -8 600 m3/h
 • z wymiennikiem obrotowym 200 -18 000 m3/h
 • z wymiennikiem przeciwprądowym – 20 -9 000 m3/h

Wentylacja Chigo / Noxa

Klasa Economy

 • Zastosowanie Wymiennika Entalpicznego
 • seria od 150,250,350, 500,650, 800, 1000,1300, 1500 do 2000 m3/h
Menu