Aquamaster4

Przepływomierz elektromagnetyczny

 • idealny do rozliczeniowych pomiarów przepływu wody pitnej, systemów irygacyjnych oraz monitoringu wycieków w sieci wodociągowej
 • pomiar przepływu, ciśnienia i rejestracja danych

Watermaster

Przepływomierz elektromagnetyczny

 • przechowywanie danych w czujniku
 • wymiana i uruchamianie przetworników bez potrzeby ponownej konfiguracji
 • wyjątkowo łatwa obsługa serwisowa

Processmaster

Przepływomierz elektromagnetyczny

 • do wszystkich standardowych zastosowań przemysłowych
 • solidna konstrukcja czujnika do surowych warunków otoczenia
 • jeden przetwornik pomiarowy do wszystkich wersji

Aquaprobe

Zanurzeniowy przepływomierz elektromagnetyczny

 • montaż w istniejących rurociągach poprzez niewielkie gwintowane otwory z zaworem, z głowicą umieszczoną w osi rurociągu
 • możliwość instalacji pod ciśnieniem bez konieczności przerywania dostawy wody

ModMAG M1000

Przetwornik dla wszystkich detektorów

 • przeznaczony do pracy z detektorami serii MAG w takich aplikacjach jak zakłady maszynowe, pojazdy i procesy dozowania
 • DN 6 do DN 500 z różnymi rodzajami przyłączy jak kołnierze DIN, przyłącza spożywcze, TriClamp®, itp.
 • zastosowanie w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, wod-kan, spożywczym, ogólnym, motoryzacyjnym

ModMag M2000

Przetwornik dla wszystkich detektorów

 • przeznaczony do dwukierunkowego pomiaru przepływu cieczy o przewodności > 5 µS/cm (> 20 µS/cm dla wody demineralizowanej)
 •  4 programowalne wyjścia cyfrowe, 1 wejście cyfrowe, wyjście zasilające i interfejs USB
 • DN6 do DN2000
 • interfejs ModBus®, HART, Profibus DP, M-Bus

ModMAG M3000/M4000

Przetwornik dla wszystkich detektorów

 • modułowa budowa – dokonywanie pomiarów w strefach 1 i 2 zagrożenia wybuchem zarówno w wersji kompaktowej jak i rozdzielnej
 • obudowa przetwornika, z aluminium malowanego proszkowo, stopień ochrony IP67, osobna komora podłączeniowa
 • programowanie przy zamkniętej obudowie przy wykorzystaniu pióra magnetycznego lub przy otwartej przy pomocy trzech przycisków

ModMAG M5000

Przetwornik dla detektorów typu II

 • zasilany bateryjnie, duża dokładność nawet przy małych przepływach
 • detekcja przecieków w sieciach wodociągowych, pomiar zużycia wody i nawadnianie
 • sprawdza się w aplikacjach bez dostępu zasilania, może pracować przy zasilaniu głównym, w momencie zaniku zasilania, zasilany z baterii

Dynasonics TFX-500w

Bezinwazyjny przepływomierz ultradźwiękowy clamp-on

 • przeznaczony do automatyki budynkowej, ogrzewania/wentylacji/klimatyzacji (HVAC), pomiaru wody i uzdatniania ścieków oraz dystrybucji wody
 • dwukierunkowy pomiar przepływu, montaż bez przerywania procesu, brak części ruchomych

 

Dynasonics TFX Ultra

 • montowany po zewnętrznej stronie rurociągu i nie ma kontaktu z mierzoną cieczą
 • niski koszt instalacji, brak spadku ciśnienia, brak części ruchomych wymagających wymiany lub serwisowania, brak problemów z odpornością chemiczną, dwukierunkowy pomiar przepływu zapewniający dokładne odczyty zarówno przy małych jak i dużych przepływach

Dynasonics TFX-5000

Przepływomierz ultradźwiękowy

 • pomiar objętościowy oraz energii ciepła/chłodu w czystych cieczach oraz z małą zawartością cząstek stałych lub powietrza takich jak wody powierzchniowe lub ściekowe
 • instalowany po zewnętrznej stronie rurociągu i nie ma kontaktu z mierzoną cieczą

iSonic 4000

Przepływomierz ultradźwiękowy

 • inteligentny i uniwersalny przepływomierz/sterownik przeznaczony do pomiaru poziomu, objętości i przepływu w kanałach otwartych
 • do pomiaru napływów i odpływów, regulacji przepływu i zapisu danych

Optiflux 2300

Przepływomierz elektromagnetyczny

 • do wszystkich wymagających zastosowań z wodą i ściekami
 • zaawansowany miernik szczególnie odpowiedni do zastosowań wymagających wysokiej dokładności i szczegółowej diagnostyki
 • szeroki zakres dopuszczeń dla wody pitnej

Waterflux 3050

Przepływomierz elektromagnetyczny

 • ekonomiczny pomiar wody pitnej, surowej i nawadniającej
 • dodatkowa izolacja elektroniki do użytku w obszarach o wysokiej wilgotności
 • rura pomiarowa o prostokątnym i zmniejszonym przekroju umożliwia stabilny pomiar nawet przy niskich prędkościach przepływu

TIDALFLUX 2300

Przepływomierz elektromagnetyczny dla częściowo wypełnionych rurociągów

 • zintegrowany pojemnościowy pomiar poziomu do pomiaru przepływu wody i ścieków (poziom napełnienia rur ≥10%)
 • dokładna (± 1%) i oszczędna alternatywa dla systemów z otwartym kanałem

Waterflux 3070

Wodomierz elektromagnetyczny do lokalnego pomiaru wody pitnej i pomiarów rozliczeniowych (CT)

 • zasilanie bateryjne lub sieciowe, z opcją podtrzymania bateryjnego (w tym Modbus)
 • zintegrowany pomiar temperatury i ciśnienia do monitorowania wycieków

WATERFLUX 3100

Przepływomierz elektromagnetyczny do standardowych zastosowań wodnych

 • od pomiaru wody surowej po pomiar wody pitnej w sieciach dystrybucyjnych
 • nie wymaga przebiegów wlotowych / wylotowych

Waterflux 3300

Przepływomierz elektromagnetyczny do zaawansowanych zastosowań wodnych

 • wysoka dokładność (± 0,2%) do pomiaru zużycia wody i sieci dystrybucyjnych
 • nie są potrzebne przebiegi wlotowe / wylotowe

Optiprobe

Przepływomierz elektromagnetyczny do zastosowań w wodzie i ściekach

 • ze stałą lub elastyczną długością montażową do wcinki na gorąco
 • wersja podstawowa ze stałą długością wsuwania (Model A)
 • wersja z regulowaną długością wsuwania do 400 mm (Model B)
 • łatwe mocowanie i zwalnianie za pomocą zintegrowanego zaworu kulowego

SQ R

Przepływomierz radarowy

 • monitoring bezdotykowy systemów kanalizacyjnych i ścieków przemysłowych
 • czujnik łatwy w instalacji i konfiguracji oparty na modelu hydraulicznym
 • pomiar poziomu i prędkości przepływu za pomocą ultradźwięków lub technologią radarową

SQ U

Przepływomierz ultradźwiękowy

 • monitoring bezdotykowy systemów kanalizacyjnych i ścieków przemysłowych
 • czujnik łatwy w instalacji i konfiguracji oparty na modelu hydraulicznym
 • pomiar poziomu i prędkości przepływu za pomocą ultradźwięków lub technologią radarową

WLM

Czujnik i system do zarządzania stratami wody

 • łączy w jednym urządzeniu przepływomierz indukcyjny, mikrofon piezoelektryczny rejestrujący hałas, piezoelektryczny czujnik ciśnienia oraz czujnik temperatury
 • montowany w punkcie przecięcia przepływu laminarnego i turbulentnego (prędkość średnia)
 • moduł elektroniczny zawierający wszystkie niezbędne elementy sterujące czujnikami i rejestrator do przechowywania danych
Menu