• Weryfikacja wielkości i typu wodomierzy
 • Wybór systemu odczytu radio/GSM/GPRS
 • Monitoring końcowych odbiorców
 • Koncepcja – strefowanie układu DMA i PMA
 • Budowa modelu hydraulicznego
 • Wdrożenie GIS
 • Monitoring sieci
 • Regulacja ciśnienia
 • Lokalizacja nieszczelności w obrębie stref
Weryfikacja wielkości i typu wodomierzy

analiza stanu obecnego, przygotowanie dokumentów (wytyczne techniczne do doboru wodomierzy dla wybranych grup odbiorców, opis metodyki wyboru typu i wielkości wodomierzy, tabela doboru- weryfikacji wielkości wodomierzy z wyliczeniem obecnych strat pozornych wody, inwentaryzacja i ocena miejsc zakupu i produkcji własnej wody), eliminacja nieautoryzowanej konsumpcji wody.

Wybór systemu odczytu radio/GSM/GPRS

lub pozyskanie danych z istniejącego systemu do zasilenia bazy danych w modelu hydraulicznym

Monitoring końcowych odbiorców

na podstawie bilansu wody, w tym posiadanego przez Klienta systemu zdalnego odczytu

Koncepcja – strefowanie układu DMA i PMA

PMA – w odniesieniu do założonego bilansu produkcji i zakupu wody, DMA – weryfikacja istniejących stref

Budowa modelu hydraulicznego

lub aktualizacja istniejącego modelu w oparciu o dane z monitoringu i bilingu

Wdrożenie GIS

zebranie pozyskanych danych w oprogramowaniu QGIS lub oprogramowaniu profesjonalnym – dedykowanym dla ułatwienia integracji z modelem hydraulicznym

Monitoring sieci

lub rozwój monitoringu sieci o oparciu o wykonany/zaktualizowany model hydrauliczny

Regulacja ciśnienia

koncepcja automatycznej regulacji ciśnienia w sieci wodociągowej w strefach PMA

Lokalizacja nieszczelności w obrębie stref

analiza danych w obrębie stref DMA i PMA prowadząca do ograniczenia strat rzeczywistych na podstawie danych bilansowych i obserwacji nocnego przepływu wody, analizy ciśnienia, poziomu szumu

Wybór poszczególnych aspektów z powyższej listy dostosowujemy do potrzeb Klienta.

Jakie błędy można popełnić przy samodzielnym procesie optymalizacji sieci?
Wiele przedsiębiorstw korzysta z coraz bardziej zaawansowanych technik pomiaru wody, monitoringu, systemów, metod naukowych etc. Często jest to jednak działanie intuicyjne, doraźne, nie biorące pod uwagę wzajemnych powiązań pomiędzy obszarami pracy przedsiębiorstwa wod-kan.
Wpływa to na obniżenie efektywności tych działań, zbędne powielanie aktywności, brak kompatybilności pomiędzy obszarami.

My proponujemy podejście systemowe, szyte na miarę Klienta, wynikające z doświadczenia opartego na wieloletniej współpracy z przedsiębiorstwami wodociągowymi w całej Polsce.

Powierzając nam ten proces zyskają Państwo:

 • ogromny dostęp do doświadczenia, którym się chętnie dzielimy
 • dostęp do indywidualnego inżynierskiego podejścia analitycznego, nastawionego na rozwiązanie problemu, a nie maksymalizowanie zysku
 • przydzielenie specjalisty z naszego zespołu odpowiedniego do zidentyfikowanych potrzeb
 • doświadczonej ekipy wdrożeniowej/serwisowej
Menu