Czym jest model sieci wodociągowej?

Stworzenie modelu polega na odwzorowaniu pracy sieci przy zastosowaniu aplikacji komputerowej w układzie jak najbardziej zbliżonym do warunków rzeczywistych.

Działanie modelu

Na podstawie wprowadzonych danych aplikacja wykonuje obliczenia, których wynikiem są kluczowe zmienne, takie jak przepływ i ciśnienie. Model pozwala na analizę zmian parametrów pracy sieci w czasie (np. doba, tydzień) oraz wizualizację w formie animacji na mapie, tabel, wykresów oraz wielu gotowych raportów.

Korzyści z zastosowania modelu

Dzięki modelowi komputerowemu jesteśmy w stanie wykonywać symulacje, analizy pracy sieci, testować oraz porównywać różne scenariusze – co pozwala na podejmowanie optymalnych decyzji eksploatacyjnych oraz inwestycyjnych.

Przykładowe możliwości modelu komputerowego sieci wodociągowej:

 • symulacje pracy sieci w fazie koncepcyjnej – rozbudowa sieci, przyłączenie nowych odbiorców – np. zakład przemysłowy, budynek wielokondygnacyjny, wprowadzenie nowego uzbrojenia -regulatorów ciśnienia lub przepływu
 • wyznaczanie stref DMA oraz PMA
 • prowadzenie symulacji związanych z awariami lub zmian w uzbrojeniu już istniejącym i ich skutki – np. zamykanie i otwieranie przewodów, zmiana nastawy na regulatorze ciśnienia, awaria SUW
 • analiza pracy sieci w warunkach poboru wody na cele przeciwpożarowe
 • wyznaczanie częstotliwości i zasięgu płukania sieci wodociągowej
 • określanie miejsc, gdzie mogą występować nietypowe zjawiska – np. zwiększone wycieki, przymknięte zasuwy

Nasze doświadczenie

 • Budujemy i wdrażamy modele hydrauliczne w przedsiębiorstwach wodociągowych w całej Polsce.
 • Mamy doświadczenie w pracy z różnym oprogramowaniem – zarówno typu opensource – Epanet, QGIS, w których wprowadzamy innowacje i wtyczki, jak i oprogramowaniem komercyjnym pod kierunkiem czołowych specjalistów polskich i zagranicznych (STANET/ Fischer Uhrig Engineering , Mike/ DHI Polska, WaterGEMS i SewerGEMS/ Bentley, Fluidit).

Usługi towarzyszące

 • Na potrzeby kalibracji opracowanych modeli przeprowadzamy monitoring sieci przy użyciu rejestratorów ciśnienia oraz przepływu i ciśnienia
 • Przygotowujemy koncepcje oraz programy funkcjonalno-użytkowe dotyczące systemów monitoringu i zarządzania siecią wodociągową oraz obniżania strat wody
 • Prowadzimy szkolenia z zakresu modelowania sieci dla przedsiębiorstw wod-kan oraz na zlecenie instytucji branżowych i uczelni
Menu