Zakończenie inwestycji w PWIK Przemyśl

Zakończenie inwestycji w PWIK Przemyśl

Zakończyliśmy realizację jako Podwykonawca w ramach projektu „Zintegrowany System Zarządzania Majątkiem Sieciowym” dla PWiK w Przemyślu.

Odpowiadaliśmy za dostawę i montaż i uruchomienie opomiarowania strefowego sieci wodociągowej aglomeracji przemyskiej.

Do naszych zadań należało:

– opracowanie dokumentacji technicznej monitoringu sieci wodociągowej

– dostawa i montaż urządzeń pomiarowych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, armatury sieciowej oraz urządzeń telemetrycznych wraz z niezbędnymi robotami budowlanym dla 51 punktów pomiarowych

W poszczególnych etapach zainstalowane przez nas urządzenia pomiarowe i telemetryczne zostały zintegrowane z wdrożonymi w ramach projektu systemami GIS i SCADA.

Na drodze do zakończenia inwestycji napotkaliśmy na szereg wyzwań takich jak ograniczenia związane z epidemią Covid, trudne warunki atmosferyczne podczas szczególnie ostrej zimy i upalnego lata.

Dzięki wdrożonym rozwiązaniom Klient – PWiK w Przemyślu będzie mógł dokonać podziału swojej sieci na strefy i zastosować bilansowanie stref. Będzie mógł również na bieżąco monitorować sieć i szybko wykrywać awarie sieci wodociągowej, co w konsekwencji przełoży się na znaczne zmniejszenie strat wody w jego przedsiębiorstwie.

Za realizację projektu z ramienia WES odpowiedzialni byli: Jerzy Rogowski,  Łukasz Wysocki, Artur Zajkowski, Krzysztof Sawicki, Maciej Zakrzewski, Mateusz Andraka.

   

Powiązane wpisy

Menu