Mac IQ – nowy moduł telemetryczny Plum

Mac IQ – nowy moduł telemetryczny Plum

MacIQ WM produkcji PLUM  to kompaktowy moduł telemetryczny będący elementem stacjonarnego systemu monitoringu pracy wodomierzy.
Urządzenie pracuje w licencjonowanych sieciach telekomunikacyjnych 4G i 5G w standardzie NBIoT, LTE Cat. M1.
Moduł zapewnia skuteczny przekaz danych pomiarowych z trudnych lokalizacji. Dostosowany do wymagań systemu czasu rzeczywistego, tzn. umożliwia natychmiastowe przesłanie zgłoszenia o incydencie.
Urządzenie spełnia wymogi  instalacji w warunkach wysokiej wilgotności oraz pełnego zanurzenia. Zwarta budowa oraz brak połączeń kablowych ogranicza ryzyko ingerencji lub uszkodzeń.

 

 

Urządzenie może być wyposażone w adaptery firmy PLUM umożliwiające bezpośredni montaż rejestratora na wodomierzach
wiodących producentów.

Powiązane wpisy

Menu