Trudności – prace przygotowawcze

Trudności – prace przygotowawcze

z cyklu: JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED TRUDNOŚCIAMI W REALIZACJI INWESTYCJI OZE W PRZEDSIĘBIORSTWACH WODOCIĄGOWYCH.

Na etapie przygotowania inwestycji pierwszym z problemów jest wybór lokalizacji do montażu elektrowni fotowoltaicznej. Założyć można, że oczekiwana wielkość elektrowni fotowoltaicznej wynosić będzie od ok. 500 do 1000 kW mocy zainstalowanej, co wymaga ok. 1–2 ha terenu. Nierzadko ze względu na inwestycje planowane w przyszłości nie można wykorzystać terenów wokół istniejących obiektów budowlanych.

 


Energia odnawialnych źródeł (OZE) jest nie tylko alternatywą dla źródeł tradycyjnych, ale też remedium na rosnące ceny i koszty wynikające z zapotrzebowania na energię elektryczną w przedsiębiorstwach wodociągowych. W tym kilkuczęściowym artykule pokazujemy, jak wykorzystywać w tym celu fotowoltaikę. W poprzedniej części wymieniliśmy rodzaje trudności na poszczególnych etapach projektowania i budowy elektrowni fotowoltaicznej.

cz. 2. Rodzaje trudności na poszczególnych etapach projektowania i budowy elektrowni fotowoltaicznej

Dziś zajmiemy się kwestiami związanymi z pracami przygotowawczymi.

Na etapie przygotowania inwestycji pierwszym z problemów jest wybór lokalizacji do montażu elektrowni fotowoltaicznej. Założyć można, że oczekiwana wielkość elektrowni fotowoltaicznej wynosić będzie od ok. 500 do 1000 kW mocy zainstalowanej, co wymaga ok. 1–2 ha terenu. Nierzadko ze względu na inwestycje planowane w przyszłości nie można wykorzystać terenów wokół istniejących obiektów budowlanych.

Dobór mocy elektrowni musi być skoordynowany z ilością energii pobieranej przez odbiorcę, a także z pobieraną mocą szczytową. Ze względów ekonomicznych (wynikających z obecnych cen energii) nie opłaca się sprzedawać energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej. Do projektowania można przyjąć dwa rodzaje założeń:

1. Dobór elektrowni o mocy szczytowej zbliżonej do szczytowych mocy pobieranych w taki sposób, aby ponad 90% energii elektrycznej zużywane było na potrzeby własne. Rozwiązanie takie ma jedną poważną wadę: zużycie energii w przedsiębiorstwach wodociągowych jest stałe w ciągu doby, a co za tym idzie, elektrownia taka będzie dostarczała ok. 20% energii zapotrzebowanej rocznie.

2. Wybudowanie elektrowni o większej mocy szczytowej, a następnie ograniczanie produkcji szczytowej w przypadku braku możliwości oddawania energii do sieci dystrybucyjnej lub z założeniem oddawania nadwyżki energii do sieci.

Żeby zobrazować różnice liczbowe między tymi dwoma głównymi podejściami, w tabeli 3 zestawiono przykładowe moce szczytowe oraz zużycie i produkcję energii elektrycznej. Okres zwrotu inwestycji jest w obu przypadkach zbliżony – kluczowe jest więc określenie poza obecnym zapotrzebowaniem na energię w przedsiębiorstwie prognozy na najbliższe lata. Jeżeli zakładane jest zwiększenie poboru energii, projektowanie elektrowni o większej mocy może znacząco poprawić ekonomikę inwestycji w nadchodzących latach.

W kolejnym wpisie poruszymy kwestię trudności na etapie prac projektowych.

W poszczególnych częściach artykułu przedstawiamy:

cz. 1. Wybór źródła OZE dla branży wod-kan
cz. 2. Etapy projektowania i budowy elektrowni fotowoltaicznej
cz. 3. Trudności – prace przygotowawcze
cz. 4. Trudności – projektowanie
cz. 5. Trudności – koszty
cz. 6. Trudności – budowa oraz udział inwestora

Całość artykułu została opublikowana w miesięczniku Rynek Instalacyjny 05/2019. Tekst powstał na podstawie referatu wygłoszonego na konferencji „Efektywne obniżanie strat wody w systemach wodociągowych – innowacje, rozwiązania, wdrożenia”, Lipowy Most, 8–10 maja 2019

O autorACH:

mgr inż. Janusz Topolski, mgr inż. Jerzy Topolski – Pracownia Projektowa PPJT TOPOLSKI
Ojciec i syn, doświadczony rodzinny duet od kilkunastu lat prowadzący działalność w zakresie projektowania elektrowni słonecznych, wiatrowych i wodnych. Eksperci w zakresie fotowoltaiki, stacji elektroenergetycznych i sieci elektroenergetycznych. Posiadają szerokie doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami wodociągowymi przy inwestycjach w zakresie odnawialnych źródeł energii. Skutecznie pomogli swoim Klientom przejść przez szereg trudności technicznych, pułapek prawnych i zawiłości formalnych.
Wieloletni zaufani partnerzy WES Sp. z o.o. w zakresie projektów instalacji PV.

Powiązane wpisy

Menu