WES partnerem konferencji “Woda-Ścieki-Osady” IGWP

WES partnerem konferencji “Woda-Ścieki-Osady” IGWP

Jako partner ITRON Polska bierzemy udział w VII edycji konferencji “Woda-Ścieki-Osady” organizowanej przez Izbę Gospodarczą “Wodociągi Polskie” w dniach 8-9 grudnia 2020.

Grudniowa konferencja  to jedno ze sztandarowych wydarzeń w bogatej palecie szkoleń, webinarów i konferencji, jakie oferuje IGWP,  ma wymiar wysoce specjalistyczny, dedykowany dla osób, które w przedsiębiorstwach wod-kan odpowiadają za pion techniczny, wybór nowoczesnych technologii i innowacyjnych urządzeń.  W tym roku w wydarzeniu dominuje różnorodność tematyczna, odnosząca się do zagadnień ujętych w tytule konferencji – w obszarach związanych z gospodarką ściekową, osadową i wodną.

WES będzie reprezentował  Jerzy Rogowski –  Dyrektor ds. wdrożeń w WES z wystąpieniem „Systemy zdalnego odczytu wodomierzy – klucz do poszukiwania strat pozornych i bilansowania wody w strefach”.

Jerzy Rogowski rozwijał systemy mobilnego odczytu wodomierzy obsługujące urządzenia liczących się producentów w Polsce. Był odpowiedzialny za realizację projektów stacjonarnego odczytu wodomierzy w przedsiębiorstwach wodociągowych na terenie całej Polski. W pracy zawodowej zajmuje się technologiami przesyłu danych LoRaWAN, Narrowband IoT, Cat-M1, Wize 169mhz. Zarządza projektami wdrożeniowymi w obszarze opomiarowania i monitoringu sieci wodociągowych  oraz  projektami Badania-Rozwój-Innowacje.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Strona konferencji 

Powiązane wpisy

Menu